मौन's image
Share0 Bookmarks 19 Reads1 Likes

मौनाचेही गोडवे गायले होते आम्ही,

मौनाचा शब्दार्थ जेव्हा समजला आम्हाला ।।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts