Jeena sikh rhi hu's image

Jeena sikh rhi hoon

Khud ko samjhna sikh rhi hu

Boht padhli kitabe bhi

Ab khud ko pdhna sikh rhi hu

Jeena sikh rhi hu

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts