माझा मित्र जेव्हाही येतो तेव्हा तो सैनिक असतो.'s image
Poetry2 min read

माझा मित्र जेव्हाही येतो तेव्हा तो सैनिक असतो.

प्रवीण मुन्तजिरप्रवीण मुन्तजिर August 16, 2022
Share0 Bookmarks 10 Reads0 Likes

माझा मित्र जेव्हाही येतो तेव्हा तो सैनिक असतो.

 आईसाठी साडी, बहिणीसाठी चुनरी आणि बायकोसाठी बांगडी आणते.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे......

 घरापासून दूर पण घराची आणि परिसराची खबर ठेवतो,

 काका काका माझ्यासाठी भावाची रम, हेल्मेट आणतात.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे......

 मागे लोखंडी ब्रीफकेस आणि बॅग घेऊन येतो.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे......

 तसेच लहान भावासाठी मोबाईल घड्याळ आणि पुस्तके आणतो,

 भाऊ, बहीण, आई याची काळजी घ्या, हे कुटुंबाला समजावून सांगते.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे......

 घरात इन्व्हर्टर, बोअर, टीव्ही व्यवस्था,

 वडिलांना काम न करण्यास सांगते.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे......

 बहीण, भावाच्या, मित्राच्या लग्नाच्या एक महिना आधी,

 लगुना स्वतःच्या लग्नाला येतो.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे.........

 1 महिन्याच्या रजेचे वर्णन 15 दिवस असे करून,

 आणि मृत महिने थांबतात.

 त्यामुळे तो सैन्यातील शिक्षा आनंदाने खातो.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे......

 कपाळावर तिरक्या तोफेवर सिंहाप्रमाणे,

 युद्धात शत्रूचे षटकार सोडवले.

 मातृभूमीसाठी तो छातीत गोळी घेतो.

 माझा मित्र एक सैनिक आहे......

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts