Yeh akash humara hai's image
Share0 Bookmarks 42 Reads1 Likes

Yeh akash humara hai,

Ude ya bas baithe rahe iske tale,

Baate kare ya chup rahe dekhte ise,

Sukoon deta muskile asaan karta.

Yeh akash humara hai,

Raang jobhi hai apne,

Bhar sakte hai bina rook took,

Kabhi dost,kabhi rahi,kabhi anjaan sa hai

Haan yeh akash humara hai.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts