Kho se gaye's image
Share0 Bookmarks 71 Reads1 Likes

Kho se gye hai Hum is bhir mai,

Pata jante hue bhi sahi rasta nhi pehchante.

Bas Safar ka josh hai,Chal rahe hai, Sayad kuch hasil kar sake.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts