Malik da dita mauka's image
Share0 Bookmarks 42 Reads1 Likes

Dekhe ik to ik vde te chote - chote te vde.

Ban de vekhe, ik to ik chote to vde - vde to chote. 

ਵਖਰਾ ਸਬਦਾ ਨੂਰ ਸਿ - ਤੇ ਵਖਰਾ ਸਬਦਾ ਲਹਿਜਾ। 

ਪਰ ik gl ਦੇਕਿ SB ਵਿਚ ਇਕੋ ਜੇਹੀ. ਦੁਖੀ ਸੀ ਸਾਰੇ, 

ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੋਂ - ਕੋਈ ਕਿਸ ਤੋਂ। 

ਕੀ ਫੈਦਾ ਹੋਆ ਹੈ ਮਨੁਖੀ ਜੂਨ ਦਾ। 

ਜੇ ਸਭ ਤੋ ਉਪਰ ਹੋਕੇ ਵੀ ਰਿਹ ਦੁਖੀ। 

ਜੇਕਰ ਫੈਦਾ ਚੁਕਨਾ ਵੇ ਮਨੂਖਾ, ਐਸ ਜੂਨ ਦਾ। 

Chd Dunia Da Chakkar. 

ਨਹੀਂ ਤਾ, ਘੁਮੀ ਜਾਇ 84 ਦੀ ਫੇਰ ਵੀਚ, ਬਣਿਆਂ ਘਨਚੱਕਰ।


ਜੇਦੋ ਆਨੇ ਓਪਰ ਤੋ ਬੁਲਾਵੇ, 

ਫੇਰ ਦੇਖੇਂਗਾ ਕੀ ਖੋਇਆ ਕੀ ਪਾਈਆ, 

Pr hona us vel kuch nhi jd milna papa da toya. os vel khega malik nu - ik hor dede moka.

 ਮਲਿਕ ਵੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਨੀ ਵਾਰ ਦੀਵਾ ਮੋਕਾ। 

84 ਲੱਖ ਵਾਰ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲੀਆ ਸੀ ਇਕ ਮੋਕਾ।

 ਕਰਿ ਬੈਠਾ ਪਾਪ ਇਕਠਾ, ਫੇਰ ਭਲਦਾ ਮੋਕਾ। 

es lyi mnukha ,Hr vele yaad rakh os malik nu. pta nhi pher mil jawe ik moka.

ਕਾਗਜਾ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪੀਛੇ ਭੁਲ ਗਿਆ, ਮਿਲੀਆ ਏਹ ਮੋਕਾ।

ਫੇਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ ਜੇਦੋ ਦੇਣਾ ਏਸ ਦੌਲਤ ਨੇ ਧੋਖਾ। 

ਪਰ ਅਸਲ ਦੌਲਤ ਜੇਹ ਕੰਮਾ ਬੈਠਾ, ਏਹ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਦੇ ਧੋਖਾ। 

ਏਹੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਇ ਚਲ, ਮਿਲ ਜਾਨਾ ਫੇਰ ਮੋਕੇ ਤੇ ਮੋਕਾ।


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts