Maut's image
Share0 Bookmarks 56 Reads0 Likes
Khaak se bana hai khaak mein mil jaata hai 
Yeh sharir naashvan toot ke bhikhar jaata hai

Ek patta bhi nahi jo daali se jood ke rahe paya hai
Koshish kar le lakh woh ruk nahi pata hai

Iss rukhsati pe gam na kar aye mere pyaaron
MAUT hi hai anjaam e zindagi 
Yeh sach ko apna lo

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts