பொன்மொழி தரும் மனம் பொற்கிழி!'s image
MotivationalPoetry1 min read

பொன்மொழி தரும் மனம் பொற்கிழி!

mvvenkataramanmvvenkataraman February 20, 2023
Share0 Bookmarks 17 Reads0 Likesஉயர்ந்த நாக்கு சொல்லும் சொல் வேதவாக்கு!

-

எதிர் நீச்சல் போட தேவை மனத்துணிச்சல்!

-

பயம் கொண்டால் வராது ஜெயம்!

-

ராஜ்ஜியம் இருந்தும் ஐயத்தால் பூஜ்ஜியம்!

-

சோகமும் மேகமும் கலையும் வேகமாய்!

-

தலை உள்ளவரை இருக்கும் கவலை!

-

அறிவுச்சுடர் தடுக்கும் இடர்!

-

படிக்காத மேதை காட்டுவான் பாதை!

-

உழைத்தால் முன்னேற்றம், இல்லையென்றால் ஏமாற்றம்!

-

காதல் தெய்வீகம், இதயத்தின் யாகம்!

-

அன்பைப் பொழி, வெறுப்பை அழி!

-

விதியின் சதியை வெல்லும் மதி!

-

வெறும் படிப்பு, நெருப்பில்லா அடுப்பு!

-எம் வி வெங்கட்டராமன்No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts