उद्या उद्या प्रभात |10 Poetry for Kids in Marathi's image
Marathi PoetryPoetry3 min read

उद्या उद्या प्रभात |10 Poetry for Kids in Marathi

Marathi Poetry/ Stories For KidsMarathi Poetry/ Stories For Kids April 30, 2023
Share0 Bookmarks 13 Reads0 Likes

(1)

जाडं आहे

जाडं आहे, फुलांच्या झाडात शिरणारं,

दाटून बघा, फुलांच्या रंगांचं सुंदरता,

झाडांच्या शाखांवर अंगांवर फिरून टाकतं,

सावध राहा, जाड न घेऊन आणतं.

Translation:

It's cold, the trees will lose their flowers,

Take a look, at the beauty of the flower colors,

They dance on the branches and their petals sway,

Be careful, don't take the cold away.

(2)

तोंडाची गोष्ट

तोंडाची गोष्ट असंख्य,

तोंडांचं तळाशीर झालं,

तोंडांचं उंदीर होतं,

तोंडांचं गोड होतं,

तोंडांचं सार होतं,

एवढं तोंडांचं चंद्र होतं.

Translation:

There are countless stories of teeth,

They become pearls under pillows,

They become diamonds,

They become sweet,

They become the moon.

(3)

दिवसभर खेळतोय

दिवसभर खेळतोय, माणसं खेळतोय,

वारा वाहताना भरपूर आनंद घेतोय,

तेवढं अंधार होतं, अंधारात सोबत,

आणि त्यानंतर पाहतोय, आकाशातलं तारा.

Translation:

Playing all day, humans play,

Enjoying themselves with the flow of the wind,

In the darkness, they walk with it,

And then they look up, at the stars in the sky.

(4)

बोंधलो नाही गोंधळ

बोंधलो नाही गोंधळ,

कायम राहे जागत,

स्वच्छतेच्या देशात जाऊन,

प्रेम जास्त घालत.

Translation:

Don't create a mess,

Always be alert,

Go to the land of cleanliness,

And give more love.

(5)

झाडाची छाया

झाडाची छाया फुलांच्या आशेची,

फुलांची सूर्यरेखा झाडांना भेटेची,

जागेच शेतांवर ती ठसायला पडते,

फुलांना ती नव्हे झाडांना सांगते.

Translation:

The shadow of the tree is the hope of flowers,

The sun's rays meet the tree's branches,

It falls on the awake fields,

And tells the trees, not the flowers.

(6)

उद्या उद्या

उद्या उद्या प्रभात,

झाला आज पूर्ण संसार,

शेवटीच्या शिकाराची नात,

सुरू झाली नव्या संसाराची सार.

Translation:

Tomorrow, tomorrow is the dawn,

Today is the whole world,

The relationship with the last hunt,

The essence of a new world has begun.

(7)

घेउन येतो

घेउन येतो संध्याकाळी,

तुमच्या आशेचं सोनं जातो,

झाडांच्या झुंजाऱ्यात गाणं करतो,

फुलांनी आनंद सांगतो.

Translation:

Bringing the evening,

Your hope turns into gold,

The trees sing in their branches,

And the flowers tell of their joy.

(8)

फुलांचं संदेश

फुलांचं संदेश आणि पाणी,

एकाच झालं सखाळी,

पाणी देते फुलांना ताज्या,

फुलांना देते पाणी उत्तम आरोग्य.

Translation:

The message of flowers and water,

It has become one friendship,

Water gives freshness to the flowers,

And the flowers give good health to the water.

(9)

रानीचं दूध

रानीचं दूध मधुर,

तो देतो फुलांना बलिराजाची पूर्णता,

फुलांची आणि रानीची युती,

चांदण्याची सुंदरता उभी आहे.

Translation:

The milk of the queen is sweet,

It gives the flowers the fullness of power,

The union of flowers and queens,

The beauty of the moon is apparent.

(10)

आणि आम्ही पण

आणि आम्ही पण तुम्हाला जवळपास आलो,

तुम्ही कामास जोर दिलो तर आम्ही सहाय्य करतो,

तुम्ही कामास जोर दिलो तर आम्ही सहाय्य करतो,

फुलांच्या दोन विश्वांच्या सोहळ्यात उभी आहोत.

Translation:

And we are also near you,

If you work hard, we will help you,

If you work hard, we will help you,

We are present at the festival of both worlds of flowers.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts