Kasti's image
Share2 Bookmarks 130 Reads6 Likes
Kasti ne pucha saahil se, meri manzil kiski mohtaaz hain, 
Saahil ne kaha main to khud hawa ke rukh ka mohtaaz hun.... 
Aye, kasti tu musafir se pooch, kyunki manzil to uski taqdeer hain!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts