ਬਾਲ ਦਿਵਸ's image
Share0 Bookmarks 34 Reads1 Likes

*ਬਾਲ ਦਿਵਸ*

ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ,

ਲਵੋ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਰ।

ਜੋਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਲਦੇ,

ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਭੁੱਲ ਗਏ।

ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰੇ,

ਜੋਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਗਏ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ,

ਰੋਟੀ ਖਾਤਿਰ ਮਾਂਝਣ ਭਾਂਡੇ।

ਇਹ ਨਰਕ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ,

ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ....

ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਏ।

ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨੂੰ

ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ

ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਭ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣਾ...

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਉਗਾ,

ਪਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਿਖਾਵਾ ਬੱਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਉਗਾ....

ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਉਗਾ....

✍️ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ਰਮਾ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts