Ek raheN Eer,  Ek raheN Bir - Amitabh Bachchan's image
1 min read

Ek raheN Eer, Ek raheN Bir - Amitabh Bachchan

KavishalaKavishala June 16, 2020
Share0 Bookmarks 7256 Reads1 Likes

Ek raheN Eer,

Ek raheN Bir,

Ek raheN Patte,

Ek raheN hum


Eer kaheN chalo laKrii kaaT aayi

Bir kaheN chalo laKrii kaaT aayi

Patte kaheN chalo laKrii kaaT aayi

Hum kahaa chalo hama'o laKrii kaaT aayiN


Eer kaaTeN eer lakRii

Bir kaaTeN bir lakRii

Patte kaaTeiN tiin lakRii


Hum kaaTaa ...

Kariliyaa


Eer kaheiN chalo gulel banayii

Bir kaheiN chalo gulel banayii

Patte kaheiN chalo gulel banayii

Hamao kahaa chalo hama'o gulel banaaii


Eer banayeiN eer gulel

Bir banayeiN bir gulel

Patte banayeiN tiin gulel


Aur hamaar? ...

KaT kuT gayii


Eer kaheiN chalo chiRiiyaa maar aayi

Bir kaheiN chalo chiRiiyaa maar aayi

Patte kaheiN chalo chiRiiyaa maar aayi

Hum kaha chalo hama-o chiRiiyaa maar aayi


Eer maare'n eer chiRiyaa

Bir maare'n bir chiRiyaa

Patte maare'n tiin chiRiyaa


Hum maara? .

Phudakiyaa


Eer kaheiN chalo raajaa ke salaam kar aayiN

Bir kaheiN chalo raajaa ke salaam kar aayiN

Patte kaheiN chalo raajaa ke salaam kar aayiN

Hum kaheiN chalo hamuaa raajaa ke salaam kar aayiN


Eer kiye eer salaam

Bir Kiye bir salaam

Patte Kiye tiin salaam


Hum diyaa ...

Thenguvaa dikhaai


Ek raheN Eer,

Ek raheN Bir,

Ek raheN Patte,

Ek raheN hum

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts