Tu hai anjaan to alag's image
Share0 Bookmarks 137 Reads0 Likes
Besabr ye aashiq teri niyat nahi dekhta
Bebaak sa dil mera teri mazhab nahi puchta

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts