બળેલા તેલમાં તળેલા ભજીયા...'s image
1 min read

બળેલા તેલમાં તળેલા ભજીયા...

I A ShaikhI A Shaikh June 16, 2020
Share0 Bookmarks 250 Reads0 Likes
બળેલા તેલમાં તળેલા ભજીયા..

ગટરના પાણીથી બનેલી પાણીપુરી...

એક જ પત્તી માંથી કેટલીવાર બની ચુકેલી ચાહ..

ડિટરજન્ટ પાવડર માંથી બનેલું દૂધ...

ધૂળવાળા રસ્તા પર ખુલ્લા કાપેલા ફળો ની ચાટ...

ખાડી ના કિનારે વેચાતા શાકભાજી...

ક્યારેક પણ સાફ નહીં થયેલું ટાંકી નું પાણી...

મોંઢા ના પસીના થી ઢોસા ના તવા પર મરેલો તડકો...

ખુજલી વાળા હાથ થી બનેલી ઢાબા ની રોટલીઓ...

મરેલા મચ્છરોની ચાસણીમાંથી બનેલી જલેબીઓ....

અને વધેલા નખથી મસળેલા માવા ની મીઠાઈ...

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts