safalta's image
Share0 Bookmarks 155 Reads2 Likes
Dard ke darmiyan,dam ki zarurat hoti hai.
Saflta ko thode, gam ki zarurat hoti hai.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts