हाले दिल...'s image
Share0 Bookmarks 123 Reads0 Likes

एक बार आकर देख तो ले,

हाले दिल मेरा जान तो ले।

©गोपाल भोजक

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts