ବିକ୍ରିତ's image
Share0 Bookmarks 20 Reads0 Likes
ସରେ ନିର୍ବାଚନ, 
ଆସେ ବୟାନ।

କିଏ ବିଜୟୀ,କିଏ ବିଜିତ
ହୁଏ ଆରୋପ, ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ
ଜନତା ଏଠି ସର୍ବଦା କ୍ରିତ।

ଜୟ ହେଲେ,
ଜନତା ପ୍ରେମରେ ବିକ୍ରି
ପରାଜୟ ହେଲେ,
ଜନତା ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି।

- Dibyashree (ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ)

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts