સોનેરી સવાર's image
Share0 Bookmarks 70 Reads0 Likes

કાલ ની સોનેરી સવાર.......


અરે આ શું થઈ ગયું ભર બજારે કેમ હાહાકાર

માણસ માણસ ને મારવા કેમ સદાકાળ તૈયાર

વસ્ત્રો સફેદ પહેરી ને કેમ કરે છે હાથ લાલ

સહેજ પણ શરમ હવે રહી નહીં આ શું થયું છે આજ?

થઈ ઘોર અંધારી રાત હવે થશે સોનેરી સવાર

રામયુગ હવે આવશે પૂરા કરવા મનોરથ સૌ કાજ

ધીમે ધીમે પાપા પગલી આવશે શુભ સમાચાર

દીકરી બજારે ચાલશે રાખી ચહેરે મુસ્કા

નારી ની ઈજ્જત સાચવવા ઊભા હશે સૌ સા

પ્રભુ ની ભક્તિ કરતાં કરશે માણસ નૃત્ય ગા

કાળી અંધારી રાત નો આવ્યો અંતિમ પડા

બસ હવે જોઈએ કાલ ની સોનેરી સવાર....


#સોનેરી_સવાર

#धुलो
No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts