પ્રભુ તારી દરિયાદિલી's image
Love PoetryPoetry1 min read

પ્રભુ તારી દરિયાદિલી

ધુલા_ની_કલમેધુલા_ની_કલમે March 21, 2022
Share0 Bookmarks 142 Reads0 Likes

પ્રભૂ તારી દરિયાદિલી એ પૂર્યા જીવોમાં પ્રાણ,

કાળામાથા નાં માનવી ને એનું ક્યાં હવે કોઈ માન

ઢોર ઢાખરને રહેવા માટે ક્યાં રાખ્યું છે એણે સ્થાન

મોટી ઇમારતો બનાવવામાં આખું જીવન કુરબાન

હોડ લાગી એવી કે ટાંગ ખીચાઈ અપરંપાર

હું મોટો હું મોટો કરવામાં નોત્રયું વિનાશ અપાર

પ્રભુ તારી ભક્તિનો મહિમાનું હજી દિલમાં છે સ્થાન

નહિતર આવી ખૂબસૂરતી બનાવવામાં કોની છે તાકા

તું કરે એજ સાચું છે એવો નિશ્ચય દિલમાં સમા

તે દિવસે આ દુનિયાની જાહોજલાલી હસે કઈક ખા

પ્રભુ તારી દરિયાદિલીનો મને છે હવે વિશ્વા

અકલ્પનીય દુનિયા માટે તારો આભાર અપાર


#વિશ્વકવિતાદિવસ

#धुलोNo posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts