नक्सा - भूपिन ब्याकुल's image
Nepali Poetry1 min read

नक्सा - भूपिन ब्याकुल

Bhupin ByakulBhupin Byakul June 16, 2020
Share0 Bookmarks 66 Reads0 Likes

पुर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण

कुनै दिशाहरु छैनन्

कुनै निश्चित अक्षांशा र देशान्तरहरु छैनन्

कुनै निश्चित सीमानाहरू छैनन्

पानिमाथी लेखेको प्रेमिकाको नामजस्तो

मात्र एउटा प्रिय अनुभूति छ

मात्र एउटा गहिरो आभाष छ

एउटा नबुझिने ग्लोब छ

जसमा स्पस्ट बुझिने

देशका कुनै नक्साहरु छैनन् !

कुनु प्रयोजन छैन

कुनै उदेश्य छैन

मात्र उदेश्य छ भन्ने भ्रम छ-

यो नक्सा बनाउनुमा

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts