म तिमीलाई प्रेम गर्छु - भूपिन ब्याकुल's image
Nepali Poetry1 min read

म तिमीलाई प्रेम गर्छु - भूपिन ब्याकुल

Bhupin ByakulBhupin Byakul June 16, 2020
Share0 Bookmarks 51 Reads0 Likes

तिमीलाई प्रेम गर्छु

र सम्झौता इन्कार गर्छु

थाह छैन

म तिमीलाई किन प्रेम गर्छु ?

तर थाह छ

म तिमीलाई किन इन्कार गर्छु

तिमीले कुनै दिन

मैले तिर्न नसक्ने प्रेमको मोल माग्न सक्छौ

तिमीले कुनै दिन

मैले किन्न नसक्ने प्रेमको महल पनि माग्न सक्छौ

निसन्देह :

मैले तिर्न सक्नेछैन प्रेमको मूल्य

मैले किन्न सक्नेछैन प्रेमको महल

र सायद त्यसपछि

तिम्रा मप्रतिका विश्वाशहरु फाटनेछन्

तिम्रा मप्रतिका आस्थाहरु च्यातिनेछन्

धुजा-धुजा हुनेछन्

तिम्रा सुकुमार सपनाहरु

उफ !

तिमीलाई सर्वोत्कृष्ट प्रेम गर्ने

मेरो सबल पुरुषत्व

बेकाम हुनेछ कुनै नपुङ्सक रहरजस्तै

र त्यसपछि

नभएको प्रेमनगरमा

मेरो फकिरले आत्महत्या गर्नेछ !

मृत्युपर्यन्त

म तिमीलाई प्रेम गरिरहन चाहन्छु

तिमीलाई प्रेम गर्छु

र सम्झौता इन्कार गर्छु !


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts