पशुंचं संसार's image
Share0 Bookmarks 17 Reads0 Likes

पशुंचं संसार सुंदर आणि रंगीबेरंग,

आणि त्यांचं जीवन आनंदाचं भरपूर,

त्यांच्यासोबत घेऊन चालतात सर्व,

पशुंचं संसार आणि माणसं जीवन.

तिथे एक छोटं पशू असतं,

कुणालाही तो दूर आवडायचं नाही,

त्यांच्यासोबत त्याचं जीवन माझ्यासोबत जगतं,

पशुंचं संसार आणि माणसं जीवन.

त्यांच्यासोबत त्याचं जीवन आनंदाचं,

अखंड जोडून ठेवून घेतलं त्यांचं हात,

त्यांच्या प्रेमाची अनुभूती अनमोल,

पशुंचं संसार आणि माणसं जीवन.

आता पशुंचा संसार रक्षाबंदीचं करूया,

त्यांना आणखी एक अवघड मुलाचा हात,

उत्साहाने करायला सक्षम करुया आपलं योगदान,

पशुंचं संसार आणि माणसं जीवन.

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts