Dhalta hua yeh suraj's image
Share0 Bookmarks 232 Reads1 Likes

Dhalta hua yeh suraj

Oor besudh yeh hawa

Yeh neele asman ka

Akhir kya hai paigam ?

Yeh pedh podhe

Oor yeh banjar zameen

Ki akhir kya hai Dastan ?

Yeh waqt aisa kyu hota hai

Kyu hume kuch banne ka

Yeh bolta hai ?

Hum sab me kuch Khass hai

Hum sab me woh sab baat hai

Par fir bhi

Kyu hum itne hatash hai ?

Iss sukkon me bhi

Alag

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts