फूंक's image
Share0 Bookmarks 77 Reads1 Likes

फुंक'-

एकच फुंक -

चूल पेटवण्यासाठी-

माचिस विझवण्यासाठी-

उदबत्ती तेवण्यासाठी -

कचरा उडवण्यासाठी -

दुर्गंध सारण्यासाठी

पेय थंडावण्यासाठी -

वेदना शमवण्यासाठी -

फुंक ती एकच

सिगरेट फुकण्यासाठी-

धूके विरवण्यासाठी-

खाल्ले तिखट सहण्यासाठी-

केर डोळ्यातला काढण्यासाठी-

थंड शेकोटी भडकवण्यासाठी- -

आणि दाखवलाच कोणी तोरा

तर 'गेला उडत' म्हणण्यासाठी-

कधी फूंकतो-

युद्धाच्या तुतारी साठी

पुजेच्या शंखध्वनीसाठी

लग्नाच्या शहनाईसाठी

गोकुळ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts