's image
Share0 Bookmarks 54 Reads0 Likes
Yad padi thi dil ke kone mein,,,,,

Chadar mein lapet kr rakh di hai.....

Dhul na lag jaye kahin us paak rishte ko.....

Diwali aa rahi hai naa.....
  
To safaai kar di hai!!!!


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts