तू माझं प्रिय's image
Share0 Bookmarks 64 Reads0 Likes

तू माझं प्रिय आहेस,

तुझ्याशी जगत सारं असतं,

तुझ्यासोबत मला आणणारा,

माझ्या जीवनाला तू असा स्वप्न देतास.

तुझ्यावर प्रेम झाला तरी,

हृदयातलं उबं राहिलं,

तुझ्याशी हात थांबणं,

मला आश्रय देतं.

तुम्हाला प्रेम करणं मला आणंददायक,

तुमच्याशी जीवनात असायला जगाचं उत्साह जगायचं,

आता तुम्हाला वाटतं हे काय प्रश्न,

त्याचा उत्तर माझं आहे, हे प्रेम आहे म्हणजे हे एकटं आहे!

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts