बोला... धन्यवाद विश्वगुरुजी's image
Love PoetryPoetry1 min read

बोला... धन्यवाद विश्वगुरुजी

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske August 27, 2021
Share0 Bookmarks 53 Reads0 Likes

आली लहर केला कहर

काहीही करू आमची मर्जी

आम्ही चेले गाडे दिवाने

लै हुशार आमचा गुर्जी

आली लहर केला कहर

तुम्ही म्हणता असेल खरेही

सगळं काही ठरल्याप्रमाणे

बेमतलब नाही घडत काहीही


आली लहर केला कहर

बेमौसम नाहीच बहर कधीही

कधी कळणार तुम्हाला राजेहो

आमच्या सारखे आम्हीच असू

आली लहर केला कहर

रात्रंदिनी डंका शामप्रहर

थापाड्याचं शेतात बारा औत

बघता तिथे एकही नव्हत


आली लहर केला कहर

तुमच्या बा काय गेलं ?

झाली असेल थोडी विक्री-बिक्री

देशहितासाठी बाबानो लै जरुरी

आली लहर केला कहर म्हणता

खुशाल लाज नाही वाटत ?

हाडाची काड केल्याबिगर

विकास नसतो भेटत

आली लहर केला कहर

कुठे कोण उपाशी झोपतो

आले काळेधन , मन प्रसन्न

बोला... धन्यवाद विश्वगुरुजी


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts