तिला थांबवायला हवं होतं's image
Poetry2 min read

तिला थांबवायला हवं होतं

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske May 7, 2022
Share0 Bookmarks 55 Reads0 Likes

काल अचानक ती भेटली मज पुन्हा नाक्यावर 

इतक्या दिवसांनंतरच्या भेटीत नेमकं काय घडलं 

भावविभोर क्षण ते शब्दाच्या चिमटीत न मावणारे 

संमिश्र भावना ,अनामिक भीती कि अतीव आनंद 


नजरेस नजर भिडता स्तब्ध दोघेही  

ती धोडीसी बावरली नंतर पुन्हा सावरली 

क्षणभर बोलावं की नाही संभ्रमात ती ही 

मी अरे तू इकडे कशी ? इतक्या दिवसांनी 


हो त्या तिथे पलीकडे सोसायटीत राहते मी 

अनिच्छेने बोलती झाली पण थकलेली जाणवली 

मी ही अच्छा या अगोदर दिसली नाहीस कधी ?

मी हीच का ती वादळासारखी मला भेटलेली अबोल का 


ती म्हणाली येऊ का आई वाट पाहत असेल 

हो

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts