तिला आज विचारायचं ठरवलंय's image
Love PoetryPoetry1 min read

तिला आज विचारायचं ठरवलंय

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske April 14, 2022
Share0 Bookmarks 48 Reads0 Likes

तिला आज विचारायचं ठरवलंय 

होऊन जाऊ दे एकदाचा सोक्षमोक्ष 

त्यात काय एवढं नाही तर नाही 

होकार असेल तर दुधात साखर 


तिला आज विचारायचं ठरवलंय 

सांग तुझा होकार नकार काहीही  

शेवटचंच तू नही तो और सही 

नकोच ते भिजत घोंगडे लाख बहाणे 


तिला आज विचारायचं ठरवलंय 

असेल मनात ते सांगून टाक म्हणेन  

 केवळ प्रेम मैत्री की जीवनसाथीही 

 म्हण जे काही असेल ते सरसावंध असेल 


तिला आज विचारायचं ठरवलंय खरं 

पण वेळ आली तेंव्हा कळलं अवघड सारं 

ती समोर येता धडधडली छाती अनामिक भीती 

मुद्याचं सोडून असंबद्ध बरळलो काहीबाही ...


तिला आज विचारायचं ठरवलंय खरं 

त्वचेलाही फुटेल वाटलं शब्दांची धुमारे 

जणू शब्दच माझे ओठांवर थिजले 

क्षणार्धात होत्याचे नव्हते जे ठरवले बोलायचे ते 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts