राजेहो ! भ्रमाचा भोपळा फुटनार कधी ?'s image
Poetry1 min read

राजेहो ! भ्रमाचा भोपळा फुटनार कधी ?

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske February 19, 2022
Share0 Bookmarks 38 Reads0 Likes

इतके कसे आम्ही धर्मभोळे नी

अंधभक्त सारे ,इतकी गुलामी ?

आम्हाला समजली लोकशाही

ना समजली आपली जबाबदारी


भाषा , प्रांत , जात धर्मात विभागलो

पक्षाच्या झेंड्यानी बुजगावणे झालो कधी

त्यांच्याच दांड्याने बडवले गेलो ,

सिस्टमच्या चक्कीत भरडला गेलो


No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts