नातं काय ?'s image
Share0 Bookmarks 23 Reads0 Likes

मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात पुन्हा पुन्हा ... 

तुझं -माझं नातं काय ? 

म्हणालो ,मी जखम तू उपाय 


मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात पुन्हा पुन्हा ... 

तिचं अन माझं नातं काय ?  

म्हणालो ,ती सखी, तू सावली  मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात पुन्हा पुन्हा ... 

त्यांचं अन माझं नातं काय ?  

म्हणालो ,ते आकृती तू प्रतिकृती 


मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात पुन्हा पुन्हा ... 

मग तुझं नी माझं नातं काय ?  

म्हणालो ,मी काया ,तू छाया -महामाया  


मीच लिहलेल्या कविता मज 

विचारतात येता जाता ... 

ती भेटली कारे तुला पुन्हा ?

मी उदास... स्तब्ध निःशब्द... 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts