माझ्यासाठी तू अनाकलनीय टिंब - टिंब's image
Poetry1 min read

माझ्यासाठी तू अनाकलनीय टिंब - टिंब

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske February 16, 2022
Share0 Bookmarks 124 Reads0 Likes

तुझ्यासाठी मी निरर्थक टिंबटिंब

गतकाळातील केवळ एक आठवण

 

माझ्यासाठी तू अनाकलनीय टिंबटिंब

नसून खोळंबा अन असूनही अडचण

 

तू आहेस माझ्यासाठी टिंबटिंब

सत्याचे पाण्यात स्वच्छ नितळ प्रतिबिंब

 

तुजविना अस्तित्व माझे टिंबटिंब

तूच माझा शेवट अन तूच आरंभ

 

तू नाहीस समीप तरी टिंबटिंब

सहवास ,आठ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts