माझ्यासाठी तू अनाकलनीय टिंब - टिंब's image
Poetry1 min read

माझ्यासाठी तू अनाकलनीय टिंब - टिंब

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske February 16, 2022
Share0 Bookmarks 61 Reads0 Likes

तुझ्यासाठी मी निरर्थक टिंबटिंब

गतकाळातील केवळ एक आठवण

 

माझ्यासाठी तू अनाकलनीय टिंबटिंब

नसून खोळंबा अन असूनही अडचण

 

तू आहेस माझ्यासाठी टिंबटिंब

सत्याचे पाण्यात स्वच्छ नितळ प्रतिबिंब

 

तुजविना अस्तित्व माझे टिंबटिंब

तूच माझा शेवट अन तूच आरंभ

 

तू नाहीस समीप तरी टिंबटिंब

सहवास ,आठवण भास सहकुटुंब 

 

भरून काढतेस तू जागा टिंबटिंब

अंत्य मध्य अन तूच माझा आरंभ

 

जीवन म्हणजे असंख्य टिंबटिंब

त्यातील तू एक सल अभिन्न अंग

 

 तू माझ्यासाठी अर्थहीन टिंबटिंब

दिशाहीन भ्रमिष्टासारखा जणू तो प्रवास

 

प्रेम- विरह, आशा -निराशा टिंबटिंब

पुरून उरणारा तू जणू अमृतकुंभ 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts