महत्वाचे प्रश्न दूर ठेवून's image
Poetry1 min read

महत्वाचे प्रश्न दूर ठेवून

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske March 18, 2022
Share0 Bookmarks 30 Reads0 Likes

अरे त्याचंच खाऊन म्हणता कसे

लाभार्थी त्याला बिनदिक्कत बिनधास्त

कालपर्यंतचा लोकशाहीचा राजा आता

पारध झालेले जणू काय भित्रे ससे


ज्यांच्या जीवावर निवडून आले

त्यांनाच म्हणतात आम्ही हे दिलं ते दिलं

सत्तेसाठी वाट्टेल ते म्हणत कारभारी झाले

कोण कोणासाठी कधी कसे रक्त ओकून मेले


महत्वाचे प्रश्न दूर ठेवून

चालवतात पांगळे शासन

मूठभर तांदूळ गहू

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts