लिहलयं काही तुझ्यासाठी's image
Poetry2 min read

लिहलयं काही तुझ्यासाठी

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske April 11, 2022
Share0 Bookmarks 50 Reads0 Likes

लिहलयं काही तुझ्यासाठी

भावविभोर मनाच्या गाभाऱ्यातून

तू गेलीस तेंव्हा म्हणालो खुशाल जा पण

आजही स्मृतीत उरलीस का माझ्यासाठी ?

 

लिहलयं काही तुझ्यासाठी

मनाला भावलेलं खटकलेलं

शब्दातीत भावनांच्या पलीकडले

सल तू आजही माझ्यासाठी

 

लिहलयं काही तुझ्यासाठी

नाही राहवत म्हणून

समजू नकोस गडे

तूच फक्त ध्येय माझ्यासाठी

 

लिहलयं काही तुझ्यासाठी

तुला बर वाटो कि खर वाटो

खोट वाटो की नाटकी लिहीनच मी

 नाही कुणासाठी तर माझ्यासाठी

 

लिहलयं काही तुझ्यासाठी

कदाचित तू वाचणारही नाहीस

माहितेय मला माझा अट्ट्हास नाही

लिहल्य मी रसिक मायबापासाठी

 

लिहलयं काही तुझ्यासाठी

काहीतरी लिहणारच होतो

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts