जिकडे तिकडे भोंगेच भोंगे's image
Poetry2 min read

जिकडे तिकडे भोंगेच भोंगे

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske April 10, 2022
Share0 Bookmarks 70 Reads0 Likes

जिकडे तिकडे भोंगेच भोंगे 

गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत 

डीजे असो की वांध्याचा भोंगा 

तुम्हीच ओळखा चांद्यापासून बांद्यापर्यंत 


कुणी म्हणे हा हटवा तो लावा 

तो हटवा हा लावा बिनधास्त वाजवा 

कर्णकर्कश निरंकुशपणाने नाचा 

जनतेच्या छाताडावर निःसंकोच 


भोंगा काय नी डी जे काय 

हेच फक्त महत्वाचं आता 

बाकी प्रश्न सारे सोडवून झाले 

फक्त उरले भोंगेच भोंगे ,अनाकलनीय सोंगे 


निवडणुकीचं पीक भरात आलं म्हणजे भोंगे येतात 

मुखवटेधारी सोंगे येतात तसे नौटंकीवालेही 

भोंगा ज्याने निर्माण केला त्यालाही वाटले नसेल 

की इतका हरहुन्नरी जादूचा दिवा हा भोंगा होईल 


जनतेचे दुःखच वेदना समस्या विरतात 

ह्याच भोंग्याच्या गजबजाटात निःसंदेह 

उघड गुपित कुणाला कळू दिला नाही की 

आम्ही तेच भोंगे जाणून बुजून वाजवतोय ?


जिकडे जिकडे भोंगेच भोंगे अन 

समस्यांना ना वांधेच वांधे असताना 

का नाचतोय आम्ही त्यांच्या तालावर ?

वर्षानुवर्षे रात्रंदिनी शामप्रहरी 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts