घराला घरपण तेंव्हाच येतं ...'s image
Poetry1 min read

घराला घरपण तेंव्हाच येतं ...

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske April 30, 2022
Share0 Bookmarks 46 Reads0 Likes

मायेचं छप्पर आपुलकीची झोपडी 

लाकडाची मोळी, लहानग्यांची झोळी 

प्रेमळ विश्वासाच्या अभेद्य भिंती 

घराला घरपण तेंव्हाच येतं ... 


गजबजलेल घर ,सारवलेलं अंगण 

आजीच्या मांडीवर कुकल हसतं 

लाख समस्या तरी समंजस माणसं 

घराला घरपण तेंव्हाच येतं ... 


धगधगती आग पोटात अन ओठातही 

चुलीत सरपण ,नात्यात समर्पण असेल 

नात्यांची घट्ट वीण तसूभरही कमी नसेल 

घराला घरपण तेंव्हाच येतं ... 


त्याग

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts