आपण ठरवायचं कण्हत जगायचं की गाणं म्हणत's image
Poetry2 min read

आपण ठरवायचं कण्हत जगायचं की गाणं म्हणत

Abasaheb MhaskeAbasaheb Mhaske April 10, 2022
Share0 Bookmarks 69 Reads0 Likes

तसं पाहिलं तर तुम्ही बायका मतलबी संधीसाधू 

अन आम्ही कुरवाळत बसतो इतिहास जुना 

तुम्ही प्राप्त परिस्थितीनुरुप सारं काही विसरून 

आमचं प्रेम असत मात्र समग्र जगणं उधळून  


तुम्ही शपथा आणा भाका सपशेल विसरता 

अन एक दिवस निःसंकोच मामा बनवता 

किती बरं झालं असत आम्हालाही तुमच्यासारखं 

वागता आलं असत अन जगणं सुकर झालं असत तू अन मी जणू नाण्याच्या दोन बाजू  

पण परस्पराविना दोघेही निःसंकोच आधु 

तू सोशिक अबोल मी थोडासा बोलका 

तुझं तसंच माझंही फरक फक्त एवढाच 


मी व्यथांचा बाजार मांडतो नित नवा सदोदित 

तू सहनशील कुढत बसतेस आतल्या आत 

तुझा माझा मार्ग वेगळा जरी दुः ख सम समान 

वर्तुळही ठरलेल आपापलं अंत मध्य अन आरंभही 


तुझं सारं काही ठरलेलं मन मारून जगण्याचं 

मी मात्र भरकटतोय काळाच्या खोल डोहात 

जबाबदाऱ्यांचं ओझं माझ्यावर अन तुझ्यावरही 

आपलं आपण ठरवायचं कण्हत जगायचं की गाणं म्हणत 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts