Kavishala <> Jashn-E-Rekhta Khuli Nishist (Open Mic Poetry)

Kavishala Poets can recite their poetry (Hindi & Urdu) in Jashn e Rekhta
Share your poetry at Jashn@kavishala.in
Keep Writing, Keep Sharing.

Kavishaka Rekhta